Vướng mắc C-O FORM AK

Câu hỏi: 21134:

Chúng tôi có nhập 1 lô hàng là Xơ để sản xuất ra gòn. Lô hàng nhập có chứng từ C-O Form AK, C-O thể hiện đầy đủ thông tin tên tàu, số GW, số Invoice v.v... đều khớp với Invoice, Packing list và B/L nhưng trên C-O lại không thể hiện số lượng kiện. Bên nhà cung cấp thông báo rằng phòng thương mại cung cấp chứng từ C-O form AK Korea không thể hiện số lượng kiện trên C-O nữa. Tại vì hàng hóa này mua bán dựa trên số lượng là KG không phải dựa trên số lượng cái hay thùng hoặc kiện. Như vậy C-O form AK này có được hải quan chấp thuận không hay bác bỏ

Ngày gửi: 30/11/2018 - Trả lời: 05/12/2018

Tên doanh nghiệp: EVERPIA JSC BRANCH

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Email : t.amazing520@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

     -Căn cứ mục 8 Phụ lục IV hướng dẫn về khai báo ô số 7 của C-O mẫu E ban hành kèm Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy định việc thể hiện và khai báo kiện hàng, tên hàng và mô tả hàng hoá trên C/O mẫu E.

     -Căn cứ khoản 2 điều 27 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

Điều 27. Kiểm tra hồ sơ hải quan

...2. Trong quá trình kiểm tra chi tiết hồ sơ bởi công chức hải quan, nếu phát hiện sự không chính xác, không đầy đủ, không phù hợp giữa nội dung khai hải quan với chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan; có dấu hiệu không tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy định khác của pháp luật có liên quan thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận, đăng ký tờ khai hải quan xem xét, quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa...”.

Do đó, việc kiểm tra nội dung, thể thức C/O căn cứ quy định kể trên, ngoài ra các nội dung khác về tổng số kiện, số lượng, trọng lượng cả lô hàng còn phải phù hợp giữa khai báo và dữ liệu thuộc bộ hồ sơ, chứng từ cũng như thực tế khi kiểm tra thực tế (nếu có) mới được xem xét để chấp nhận.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

  Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.