Vướng mắc về CO Form E

Câu hỏi: 21400:

Công ty nhập khẩu 01 đơn hàng từ Trung Quốc có 10 cuộn hàng. Các mặt hàng giống nhau về mã HS nhưng khác nhau về kích thước và trọng lượng. Vậy trên tờ C/O Form E ở ô số 7 có cần khai rõ từng cuộn hàng kích thước bao nhiêu và ô số 9 có cần khai rõ trọng lượng mỗi cuộn và giá tiền mỗi cuộn? 

Ngày gửi: 07/03/2019 - Trả lời: 14/03/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty Cơ Khí Đại Phú

Địa chỉ: Ninh Bình - Email : duykhanhnb90@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Căn cứ Phụ lục 4 Hướng dẫn kê khai C/O mẫu E (Ban hành kèm Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương.....) có hướng dẫn như sau:

          “8. Ô số 7: số kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng và mã HS của nước nhập khẩu)

          ...10. Ô số 9: Trọng lượng cả bì của hàng hóa (hoặc số lượng khác) và giá trị FOB”

          Như vậy, việc C/O mẫu E có được xem xét là phù hợp với quy định và được cơ quan hải quan chấp nhận còn ngoài việc thể thức trên C/O phù hợp với quy định thì việc kiểm tra C/O còn căn cứ vào các chứng từ  đi kèm gồm bill, packing list, invoice và các chứng từ khác (nếu có). Do đó, việc C/O chỉ cần thể hiện rõ ràng mô tả, trọng lượng cả bì cả lô hàng theo quy định và phù hợp các chứng từ kèm theo lô hàng là yêu cầu cần thiết.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.