Vướng mắc về dán nhãn nhập khẩu thực hiện quyền XNK

Câu hỏi: 14772: Chúng tôi được cấp giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối. Chúng tôi xin được tư vấn 1 vấn đề như sau: Chúng tôi nhập Bugi  xe máy theo loại hình kinh doanh, nộp thuế, ban đầu chỉ có nhãn gốc từ nhà cung cấp. Khi làm thủ tục nhập khẩu, nếu nhãn mác đó không đầy đủ thông tin theo NĐ 89 chúng tôi có bị phạt không? Hàng đó chúng tôi mang về kho, hàng được đóng theo hộp 10 chiếc, mỗi chiếc lại có hộp nhỏ bên ngoài. Nay chúng tôi quyết định dán nhãn phụ lên hộp theo NĐ 89, tuy nhiên, chúng tôi chỉ dán hộp 10 chiếc 1 có được không? Hay bắt buộc phải dán trên từng hộp đựng 1 chiếc nhỏ; Và nếu dán trên tất cả các hộp nhỏ thì có cần dán ngoài hộp 10 chiếc, thùng carton 100 chiếc nữa không?

Ngày gửi: 01/12/2014 - Trả lời: 03/12/2014

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH DENSO MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD

Địa chỉ: KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội - Email : NGUYEN_CHI_LONG@denso.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Vướng mắc 1:

Căn cứ khoản 3 Điều 9 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định: Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hoá. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.”

Căn cứ điểm b, c khoản 1 phần I Thông tư 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/04/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số nội dung về nhãn hàng hoá quy định: “b) Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hoá hoặc bao bì thương phẩm của hàng hoá và không được che khuất nội dung của nhãn gốc. Nội dung ghi trên nhãn phụ không được làm hiểu sai lệch nội dung của nhãn gốc.

c) Trường hợp ghi thêm những nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam về ghi nhãn hàng hóa mà nhãn gốc không có thì tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với nội dung ghi. Những nội dung ghi thêm trên nhãn phụ không được gây hiểu sai nội dung của nhãn gốc.”

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hoá mà nhãn gốc chưa thể hiện đầy đủ theo quy định thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hoá. Việc dán nhãn phụ phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn nêu trên.

2. Vướng mắc 2:

Căn cứ điểm a, c khoản 2 phần I Thông tư 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/04/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số nội dung về nhãn hàng hoá quy định Các loại bao bì không gọi là bao bì thương phẩm:

“a) Bao bì dùng với mục đích để lưu giữ, vận chuyển, bảo quản hàng hoá đã có nhãn;

c) Bao bì dùng để đựng hàng hoá dạng rời được lấy ra từ bao hàng hóa có định lượng lớn hơn để bán lẻ;”

Theo đó, Công ty chỉ dán nhãn trên bao bì thương phẩm, Công ty chỉ dán nhãn phụ trên bao bì là hộp chứa 10 cái (không dán trên từng cái hoặc bao bì dùng với mục đích để lưu giữ, vận chuyển, bảo quản hàng hoá đã có nhãn).

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn