Vướng mắc về khoản phải cộng trong trị giá tính thuế

Câu hỏi: 15522: Công ty là DN nội địa có nhập khẩu lô hàng theo loại hình A41 từ Công ty Sam Sung Thái Nguyên (DNCX). Vì Hợp đồng thể hiện điều kiện giao hàng là EXW và có phí vận chuyển nên khi khai báo có nhập phí này vào Mục “mã phân loại phí vận chuyển” và được cộng dồn vào trị giá tính thuế, dẫn đến làm tăng tiền thuế phải nộp. Xin hỏi công ty khai báo như vậy đã chính xác không?

Ngày gửi: 06/05/2015 - Trả lời: 09/05/2015

Tên doanh nghiệp: Nguyễn Thị Hồng Hoa

Địa chỉ: Thái Nguyên - Email : honghoa-vn@htns.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 thì quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa DNCX và bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Căn cứ Điểm g Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định các khoản phải cộng gồm có:

“g) Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên.

Trường hợp các chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên đã bao gồm trong chi phí vận tải quốc tế hoặc đã bao gồm trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì được trừ ra khỏi trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu nếu đáp đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này.”

Do đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng với DNCX xuất khẩu lô hàng giá EXW, Công ty không phải cộng phần cước phí vận chuyển nội địa vào trị giá tính thuế.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn