Vướng mắc về việc kiểm tra trọng lượng gross weight trên C/O mẫu AK

Câu hỏi: 20235:

chúng tôi có nhập khẩu 1 lô hàng có C/O mẫu AK tại ô số 9 trên C/O thể hiện khối lượng G.W là 4,563.75 Kg. Nhưng thực tế lượng hàng công ty nhập về là 1,275.00 Kg (mặt hàng được ưu đãi thuế) và mặt hàng còn lại là 3,288.75 Kg (thuế suất MFN) theo packing list của hồ sơ. Căn cứ vào Quyết định số 4826/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 tại điểm c.3 khoản 2.2.3 mục 2.2 điều 2 của phần II KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU và điểm d và đ khoản 2 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC công ty có được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biết của mặt hàng có khối lượng là 1,275.00 Kg này không?

Ngày gửi: 08/03/2018 - Trả lời: 13/03/2018

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Mtv Kap Vina

Địa chỉ: 51 yên thế phường 2 quận tân bình tp.hcm - Email : phuonghd97@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

            Căn cứ khoản 2 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính:

            “Điều 26.Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

            2. Đối với hàng hóa nhập khẩu

     …d) Trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ cấp cho cả lô hàng nhưng chỉ nhập khẩu một phần của lô hàng thì cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ đó đối với phần hàng hoá thực nhập;”

      Do công ty không nêu rõ C/O cấp cho cùng 01 mặt hàng hay 02 mặt hàng khác nhau theo tổng trọng lượng như đã nêu nên chúng tôi không thể trả lời chính xác nhất. Đề nghị Công ty rà soát C/O nếu chỉ cấp cho 01 mặt hàng thì cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ đó đối với phần hàng hoá thực nhập khai báo nhỏ hơn số lượng trên C/O nếu không có nghi vấn gì khác.

     Trường hợp C/O cho cả 02 mặt hàng nhưng có 01 mặt hàng hưởng thuế suất MFN thì cơ quan Hải quan phải đối chiếu các thông tin số lượng kiện, trọng lượng giữa các chứng từ và C/O cùng các tiêu chí liên quan khác để xác định tính hợp lệ để thông báo cho công ty biết. Trường hợp có nghi vấn sẽ xác minh hay bác bỏ tính hợp lệ C/O theo quy định.

            Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

               Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.