VƯỚNG MẮC VỀ VIỆC SỬ DỤNG QUOTA MIỄN THUẾ

Câu hỏi: 22677:

doanh nghiệp FDI thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối. - Chúng tôi mua hàng từ công Ty Đức và bán cho Công Ty A tại Việt Nam. - Công Ty A sẽ bán hàng này cho Công Ty B phục vụ cho dự án thuộc vê dầu khí. Công Ty B có cấp cho Công Ty A một Quota miễn thuế cho các mặt hàng này. Đồng thời A không được ủy quyền sử dụng Quota cho bên khác. Trong trường hợp này nếu SAMSON VIỆT NAM đứng tên mở tờ khai nhập khẩu và sau đó xuất hàng giao cho Công Ty A thì chúng tôi không sử dụng Quota được. Nhờ tư vấn giúp thủ tục nhập khẩu như thế nào cho phù hợp mà vẫn sử dụng được Quota cũng như việc thanh toán cho các bên Công Ty không bị ảnh hưởng và đúng theo quy định.

Ngày gửi: 19/05/2020 - Trả lời: 25/05/2020

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SAMSON VIỆT NAM

Địa chỉ: 4 NGUYEN THI MINH KHAI, P DA KAO, QUAN 1 - Email : tyhua@samson-vn.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điểm b khoản 22 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 103. Các trường hợp miễn thuế:

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu uỷ thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hoá (giá cung cấp hàng hoá theo hợp đồng uỷ thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định từ khoản 7 đến khoản 18 Điều này thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu uỷ thác, trúng thầu;”

Theo quy định trên thì chỉ những trường hợp nhập khẩu ủy thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hóa để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu uỷ thác, trúng thầu. Theo đó, trường hợp của công ty không đủ điều kiện miễn thuế theo quy định trên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.