Xác định mã loại hình xuất khẩu

Câu hỏi: 18524:

Công ty nhập khẩu mặt hàng nhựa đường có xuất xứ từ malaysia theo loại hình A41,thuế nhập khẩu 0%,thuế GTGT 10%. Nay chúng tôi muốn bán cho đối tác bên nước Lào. Công ty chúng tôi đang phân vân giữa 2 loại hình B13 và B11.Vì thông thường B13 hàng sẽ phải kiểm hóa với đặc tính riêng của nhựa đường nòng thì kiểm hóa rất khó và với mặt hàng này thuế nhập khẩu 0% nên có thể chọn loại hình nào cho hợp lí nhất .

Ngày gửi: 12/03/2017 - Trả lời: 20/03/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa đường PUMA ENERGY Việt Nam

Địa chỉ: Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Email : lexuanexim@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan quy định:

Loại hình B11 - Xuất kinh doanh: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá kinh doanh thương mại đơn thuần ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan, DNCX theo hợp đồng mua bán và trường hợp thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (bao gồm cả quyền kinh doanh DNCX)

Loại hình B13 - Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu:

Sử dụng trong trường hợp:

- Hàng nhập khẩu của các loại hình phải trả lại (gồm tái xuất để trả lại khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ 3 hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan)

- Hàng hoá là nguyên liệu dư thừa của của hơp đồng gia công xuất trả bên đặt gia công ở nước ngoài.

- Hàng hoá là máy móc thiết bị của DNCX, máy móc thiết bị  được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra nước ngoài.

Như vậy, đối với trường hợp công ty xuất khẩu bán hàng ra nước ngoài từ hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu thì thực hiện xuất khẩu theo loại hình B11.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.