ĐÓNG DẤU HẢI QUAN LÊN TỜ KHAI THÔNG QUAN

Câu hỏi: 22671:

Công ty nhập loại hình kinh doanh để phục vụ dự án thầu. Khi gửi hồ sơ chất lượng cho chủ đầu tư thì cần có tờ khai thông quan, tuy nhiên hiện tại trên tờ khai thông quan không đóng dấu hải quan nên chủ đầu tư không chấp nhận. Vì vậy doanh nghiệp chúng tôi muốn xin hải quan đóng dấu lên tờ khai thông quan với mục đích phục vụ dự án thầu thì có được không ?

Ngày gửi: 18/05/2020 - Trả lời: 22/05/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần công nghệ REMY Việt Nam

Địa chỉ: 72 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Email : macthuy187@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

“9. Việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử.”

- Căn cứ điểm 6 công văn số 9061/TCHQ-GSQL ngày 05/10/2015 của Tổng cục Hải quan quy định:

“6. Ký tên, đóng dấu, xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử in

Nội dung này, theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Thông tư số 38/2015/TT-BTC Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ công chức hải quan không thực hiện ký tên, đóng dấu công chức và xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử được in ra từ Hệ thống

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.