Xin hỗ trợ thủ tục xuất hàng có nguồn gốc nhập khẩu

Câu hỏi: 21137:

chúng tôi là cty FDI có 100% vốn nước ngoài. Chúng tôi có nhập khẩu từ Đức về Việt Nam 01 Máy bơm hoạt động kiểu piston quay, dùng để bơm dung dịch sệt (thực phẩm, bùn, sơn, polymer...), mới 100%. Mã H/S: 84136090. Nay chúng tôi muốn xuất khẩu bán máy bơm này đi qua một nước khác thì có được không? Và loại hình xuất khẩu là gì? B11 hay B13

Ngày gửi: 04/12/2018 - Trả lời: 06/12/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH NETZSCH Việt Nam

Địa chỉ: Số 3-5 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Email : songdanluat@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

          Điều 7. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

          2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam, theo các điều kiện sau:

          a) Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

          b) Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

          3. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu.

          4. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ, được bán buôn, bán lẻ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.

          5. Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công ty nêu thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập-tái xuất chứ không phải kinh doanh theo các quyền được cấp phép liên quan mua bán trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định trên.

-Căn cứ khoản 2 điều 13 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 13. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất

2. Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Theo quy định nêu trên, trường hợp của công ty sẽ không được thực hiện theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất do nhập khẩu và tái xuất nguyên trạng hàng hoá đã nhập khẩu trước đó.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn