XIN MA HS

Câu hỏi: 10776: Chúng tôi có nhập khẩu lô hàng là Động cơ chống cháy nổ trong máy sắc ký khí, công suất 0.25 W, động cơ xoay chiều, 1 pha. Chúng tôi được Hải Quan SB Tân Sơn Nhất tư vấn mã HS:8501109990 Thuế NK:25%, nhưng chúng tôi thấy không phù hợp với tính chất hàng hóa của mình (Máy sắc Ký khí dùng để phân tích thành phần Dầu khí).

Ngày gửi: 19/11/2011 - Trả lời: 22/11/2011

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: số 1-5, Lê Duẩn, q.1, tp hồ chí minh - Email : giang.ph@vanlog.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 14 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có quy định “Kiểm tra hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan như sau:

1. Kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan bao gồm: kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thuế và kiểm tra thực tế hàng hoá.

2. Nội dung kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan

a) Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hoá theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

b) Kiểm tra về lượng hàng hoá. Đối với những mặt hàng mà bằng phương pháp thủ công hoặc thiết bị của cơ quan hải quan không xác định được lượng hàng (như hàng lỏng, hàng rời, lô hàng có lượng hàng lớn...) thì cơ quan hải quan căn cứ vào kết quả giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định (dưới đây gọi tắt là thương nhân giám định) để xác định.

c) Kiểm tra về chất lượng hàng hoá (bao gồm cả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm), cụ thể:

c.1) Hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá phải kiểm tra chất lượng

c.1.1) Đối với hàng hoá nhập khẩu: cơ quan hải quan căn cứ giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra lô hàng hoặc giấy thông báo kết luận lô hàng đạt chất lượng hàng nhập khẩu của cơ quan kiểm tra để làm thủ tục hải quan.

c.1.2) Đối với hàng hoá xuất khẩu: cơ quan hải quan căn cứ giấy thông báo kết luận lô hàng đạt chất lượng hàng xuất khẩu của cơ quan kiểm tra để làm thủ tục hải quan.

c.2) Hàng hoá không thuộc Danh mục hàng hoá phải kiểm tra chất lượng

c.2.1) Trường hợp bằng phương tiện và thiết bị của mình, cơ quan hải quan không xác định được chất lượng hàng hoá để thực hiện quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thì cùng với chủ hàng lấy mẫu hoặc yêu cầu chủ hàng cung cấp tài liệu kỹ thuật (catalogue…), thống nhất lựa chọn thương nhân giám định thực hiện giám định. Kết luận của thương nhân giám định có giá trị để các bên thực hiện.

c.2.2) Trường hợp người khai hải quan và cơ quan hải quan không thống nhất được trong việc lựa chọn thương nhân giám định thì cơ quan hải quan lựa chọn tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước hoặc thương nhân giám định (đối với trường hợp tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra có văn bản từ chối). Kết luận của tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước hoặc thương nhân giám định có giá trị để các bên thực hiện. Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết luận này thì thực hiện khiếu nại theo quy định của pháp luật.”

Do đó, theo quy định trên, nếu Chi cục Hải quan nơi công ty làm thủ tục đã xác định lại mã số HS cho hàng hóa nhập khẩu khác với mã số HS mà công ty đã khai báo khi đăng ký tờ khai và công ty không đồng ý với mã HS nêu trên thì có thể cùng với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để thống nhất lựa chọn tổ chức kỹ thuật hoặc thương nhân giám định để thực hiện giám định hàng hóa làm cơ sở để các bên thực hiện.

 Trường hợp công ty không đồng ý với kết luận của cơ quan giám định về mã HS thì công ty có quyền thực hiện khiếu nại theo quy định.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/