Tư vấn thủ tục hải quan

Câu hỏi: 22646:

Chúng tôi là doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại bao bì PP khổ lớn. Trong quá trình hoạt động xuất nhập khẩu từ tháng 09/2019 chúng tôi có đăng ký tờ khai và nộp thuế tại Chi cục Hải Quan Phú Thọ với các tờ khai nhập nguyên phụ liệu (A12) và xuất thành phẩm (B11) với mã số thuế 5000867338. Hiện nay, chúng tôi đã đăng ký xuất nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Tuyên Quang và đã được chấp thuận sau khi kiểm tra cơ sở sản xuất . Chúng tôi xin được tư vấn như sau : 1.Trong quá trình sản xuất ,chúng tôi sẽ sử dụng nguyên phụ liệu được nhập về trước đó theo loại hình A12 tờ khai đã đăng ký tại Chi cục Hải Quan Phú Thọ . Sau khi làm thủ tục xuất khẩu (E62) tại Chi cục Hải quan Tuyên Quang chúng tôi có được xét hoàn thuế phần nguyên liệu được sử dụng từ tờ khai nhập A12 đã được đăng ký tại Chi cục Hải quan Phú Thọ hay không? Nếu được thì công ty đăng ký hoàn thuế tại Chi cục HQ Phú Thọ hay Chi cục HQ Tuyên Quang? 2. Công ty chúng tôi có trụ sở tại Tuyên Quang và chi nhánh tại Phú Thọ như trên, ngoài đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu tại Hải quan Tuyên Quang, chúng tôi có thể đăng ký tại Hải quan Phú Thọ hay không? nếu có, khi đăng ký có bắt buộc phải sử dụng pháp nhân là chi nhánh tại Phú Thọ hay có thể sử dụng pháp nhân là công ty có địa chỉ tại Tuyên Quang?

Ngày gửi: 12/05/2020 - Trả lời: 15/05/2020

Tên doanh nghiệp: SUNG LIM VINA

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ. - Email : import2@vslogix.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Vướng mắc 1

Căn cứ khoản 3, điểm b khoản 5 và khoản 6 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định:

Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phm

3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phm xuất khẩu đưc làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.

5. Hồ sơ hoàn thuế, gồm:

…b) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

6. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Như vậy, công ty được xem xét hoàn thuế khi có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Trường hợp công ty đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định trên thì thực hiện hoàn thuế tại Chi cục Hải quan nơi phát sinh tiền thuế nhập khẩu (Chi cục Hải quan Phú Thọ).

2. Vướng mắc 2

Căn cứ điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 58. Địa điểm làm thủ tục làm thủ tục hải quan

1. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:

a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây:

a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

Như vậy, đối với loại hình SXXK một tổ chức, pháp nhân thực hiện thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tại 01 Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất theo quy định trên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.