XỬ LÝ HÀNG TÁI NHẬP ĐỂ TÁI CHẾ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT và XUẤT TRẢ HÀNG LỖI CHO ĐỐI TÁC

Câu hỏi: 21138:

chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất xuất khẩu linh kiện điện tử. có xuất khẩu 1 lô hàng cho khách hàng ở nước ngoài. Quan kiểm tra từ phía đối tác thì lô hàng này không đạt chất lượng như yêu cầu. Vì vậy chúng tôi đã xin tạm nhập (A31) về để sửa chữa/tái chế trong vòng 6 tháng sau đó sẽ tái xuất (B13) trả lại cho khách hàng. Nhưng sau khi tạm nhập về và kiểm tra thì những sản phẩm không thể tái chế/sửa chữa. Vậy công ty có được phép thực hiện tiêu hủy lô hàng nói trên hay không thay vì tái xuất lại cho khách hàng như mục đích ban đầu khi làm tạm nhập? 2. Công ty nhập từ đối tác nước ngoài 1 số thiết bị để phụ vụ cho việc sản xuất. Qua quá trình chạy thử nghiệp công ty chúng tôi phát hiện những thiết bị này không phù hợp với bản vẽ nên không thể tiếp tục sử dụng. Vì vậy chúng tôi muốn xuất trả (B13) lại cho đối tác những thiết bị này có được hay không? vì đặt thù của những thiết bị này phải được chạy thử nghiệm mới đánh giá đươc nên nó không còn mới 100% như ban đầu.

Ngày gửi: 05/12/2018 - Trả lời: 06/12/2018

Tên doanh nghiệp: CCI VIETNAM CO.,LTD

Địa chỉ: BAC CHU LAI INDUSTRIAL PARK, CHU LAI OPEN ECONOMIC ZONE, TAM HIEP, NUI THANH DISTRICT,QUANG NAM PROVINCE, VIETNAM - Email : tranlam045@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

  1. Về hình thức xử lý hàng tái nhập sữa chữa không tái xuất:

- Căn cứ điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

“Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu

1. Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt là tái nhập hàng trả lại) bao gồm:

7. Xử lý hàng tái chế không tái xuất được:

a) Đối với sản phẩm tái chế là hàng gia công: Làm thủ tục hải quan để tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy;

b) Đối với sản phẩm tái chế không phải là hàng gia công thì chuyển tiêu thụ nội địa như hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa.”

Như vậy,  đối với hàng tái nhập để tái chế nhưng không tái xuất được thì thủ tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Trường hợp tiêu hủy thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và  khoản 51 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Cơ quan Hải quan không tham gia giám sát việc tái chế hàng tái nhập nhưng không tái xuất ví lý do chất lượng.

Đề nghị công ty đối chiếu loại hình hoạt động (gia công, SXXK) của DNCX và hướng xử lý cụ thể trên số sản phẩm tái chê không sữa chữa được để thực hiện theo quy định trên

  1. Về tái xuất hàng nhập khẩu:

- Căn cứ Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

          “Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan...

Trường hợp tái xuất và khu phi thuế quan, loại hình xuất khẩu là B13 theo công văn 2765/TCHQ-GSQL.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.