Xử lý nguyên liệu đưa gia công lại

Câu hỏi: 23470:

Theo công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021 về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sxxk đưa đi thuê gia công. Kính mong hướng dẫn Công ty thủ tục xin hoàn thuế cho phần nguyên phụ liệu nhập sxxk (E31) chuyển đổi mục đích sử dụng (A42) đưa doanh nghiệp chế xuất gia công bán thành phẩm mặt giày và đã nhận lại mặt giày để sản xuất thành giày thể thao và cũng đã xuất qua Mỹ?

Ngày gửi: 26/02/2021 - Trả lời: 03/03/2021

Tên doanh nghiệp: POU SUNG VIET NAM CO.,LTD

Địa chỉ: Bau Xeo Industrial Zone, Trang Bom District, Dong nai Province - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 Trường hợp vướng mắc của Công ty đề nghị tham khảo khoản 3 hướng dẫn xử lý về thuế nhập khẩu, GTGT tại công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021 của Tổng cục Hải quan. Lưu ý, cơ quan Hải quan tùy các trường hợp cụ thể sẽ thực hiện kiểm tra sau thông quan nhằm có đủ cơ sở việc đưa gia công, nhận lại sản phẩm để xuất khẩu và không tiêu thụ tại Việt Nam sẽ xem xét, xử lý theo khoản 3 công văn số 879/TCHQ-TXNK nêu trên

Đề nghị Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.