Thủ tục nhập khẩu nhãn decal nhựa pvc

Câu hỏi: 0: Cty tôi có nhập khẩu mặt hàng là: nhãn dán decal in nội dung : hàng lỗi, hàng chờ kiểm., Chữ in chiếm hết 2/3 diện tích nhãn Nhãn có lớp mặt in bằng nhựa pvc. Lớp đế bảo vệ bằng giấy.được đóng thành cuộn. Sau khi kiểm xong sẽ bỏ nhãn này đi Xin hỏi cty cần áp Hs nào và thực hiện thủ tục gì để nhập khẩu

Ngày gửi: 18/08/2019 - Trả lời:

Tên doanh nghiệp: Tnhh

Địa chỉ: Hải Phòng - Email : nthuy3580@gmail.com