Xử lý tiêu hủy một phần NVL vải may do hàng không đạt chất lượng, bị lỗi.

Câu hỏi: 17008:

Công ty TNHH Việt Thái Dương chúng tôi có nhập khẩu lô hàng vải từ nước ngoài về Việt Nam ngày 11/04/2016 theo hình thức NSXXK.

Trong quá trình sản xuất thì phát hiện một phần vải bị lỗi và phía nước ngoài từ chối nhận lại phần vải bị lỗi này. - Công ty chúng tôi phải làm thủ tục tiêu hủy như thế nào? Phần tiền thuế nhập khẩu và thuế VAT của phần vải lỗi này chúng tôi có phải nộp không? Nếu phải nộp thì sẽ tính từ thời gian nào?

- Trường hợp bán phế liệu tại Việt Nam thì có được không ? Thủ tục và tiền thuế tính như thế nào?

Ngày gửi: 17/05/2016 - Trả lời: 19/05/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Việt Thái Dương

Địa chỉ: tỉnh Long An. - Email : bangttk@vietthaiduong.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về thủ tục tiêu hủy lượng nguyên liệu bị lỗi:

- Căn cứ Điều 71, Điều 72 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 71. Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa

1. Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.

Điều 72. Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm

1. Thủ tục tiêu hủy thực hiện như thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm gia công quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm theo đúng quy định của pháp luật”.

- Theo quy định trên, thủ tục tiêu hủy phế liệu sản xuất xuất khẩu được thực hiện tương tự như loại hình gia công với trình tự như sau:

+ Tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm, trong đó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu huỷ. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Cơ quan hải quan giám sát việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm theo nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên, tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm tổ chức việc tiêu hủy, cơ quan hải quan không thực hiện giám sát.

2. Về chính sách thuế và thủ tục hải quan khi tiêu huỷ và bán phế liệu:

2.1 Trường hợp tiêu huỷ: phần nguyên phụ liệu bị lỗi từa nước ngoài và tiêu huỷ không được xem là phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nên phải nộp đủ các loại thuế do không thuộc các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu theo Thông tư 38/2015/TT-BTC .

2.2  Trường hợp bán phế liệu: phần nguyên phụ liệu bị lỗi ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

- Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng thay đổi mục đích sử dụng thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách về quản lý hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

- Công ty phải khai báo trên tờ khai mới để chuyển mục đích sử dụng trên số nguyên phụ liệu lỗi này và phải nộp đủ các loại thuế liên quan khâu nhập khẩu  và tiền phạt vi phạm (nếu có). Ngoài ra, công ty còn phải kê khai nộp thuế VAT trên doanh thu tiêu thụ trên với cơ quan Thuế địa phương.

Đề nghị công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn