Nhập khẩu bạc

Câu hỏi: 21875:

Công ty hoạt động về mạ sản phẩm muốn nhập khẩu bạc tinh khiết về để tráng, phủ bề, mặt kim loại, mạ bạc vậy cần giấy phép nhập khẩu hay điều kiện gì không? Thủ tục nhập khẩu như thế nào? Bạc được nhập khẩu ở dạng thỏi vậy mã HS và thuế suất như thế nào?

Ngày gửi: 12/08/2019 - Trả lời: 15/08/2019

Tên doanh nghiệp: TINH NHAT MECHAN CO.,LTD

Địa chỉ: Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về chính sách mặt hàng

- Mặt hàng bạc không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

Tuy nhiên, thủ tục khai báo kim loại quý (bạc) thực hiện theo khoản 1 điều 9 Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 về hướng dẫn thực hiện các quy định về Luật phòng, chống rửa tiền.

 - Khi được phép nhập khẩu, thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 và khoản 7 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính.

2. Về xác định mã số HS

- Căn cứ điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

Điều 24. Thủ tục xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Điều kiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu và cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ cần thiết liên quan đến việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cần xác định trước trị giá hải quan là hàng hóa lần đầu xuất khẩu, nhập khẩu hoặc có thay đổi lớn, bất thường so với trị giá hải quan mà người khai hải quan đang thực hiện hoặc là hàng hóa có tính chất đơn chiếc hoặc không có tính phổ biến hoặc không có hàng hóa giống hệt, tương tự trên thị trường để so sánh.

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan:

a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan;

- Căn cứ khoản 1 điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính quy định:

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Cơ quan hải quan tiếp nhận và xử lý mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định trên, thẩm quyền xác định trước mã số hàng hóa thuộc Tổng cục Hải quan. Trường hợp công ty có yêu cầu xác định trước mã số hàng hóa thì nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 3 điều 7 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2015 của Bộ Tài chính đến Tổng cục Hải quan để xem xét.

- Căn cứ vào Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ và tuỳ thuộc vào thực tế hàng hoá nhập khẩu, công ty có thể tham khảo mã HS tại phân nhóm 71.06: Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.