Xử lý vi phạm sai mã HS

Câu hỏi: 22074:

Công ty nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và được lấy mẫu đi giám định của lần nhập khẩu lần đầu tiên theo yêu cầu của cơ quan Hải Quan chi tiết mã hàng như sau:-Trước khi có kết quả phân tích phân loại: - AOYBAN00013, AB03-CHT -Polyme từ propylen, dạng nguyên sinh, dạng bột, dùng trong sản xuất hạt nhựa các loại HS: 39029090 - 0%. -Sau khi có kết quả phân tích phân loại: -AOYBAN00013, AB03-CHT -Copolyme acrylonitrile-butadiene-styrene, dạng bột, dùng trong sản xuất hạt nhựa các loại. HS: 39033090 - 5% 1/ Trong trường hợp này công ty có bị xử phạt vi phạm hành chính vì khai sai tên hàng và mã số thuế cho lần nhập khẩu đầu tiên không. 2/ Nếu có xử phạt vi phạm hành chính vì khai sai tên hàng và mã số thuế cho tờ khai lấy mẫy, vậy thì những tờ khai chờ theo kết quả phân tích phân loại của tờ khai lấy mẫu có bị xử phạt không hay chỉ đại diện xử phạt cho tờ khai lấy mẫu?

Ngày gửi: 16/10/2019 - Trả lời: 21/10/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH LOTTE ADVANCED MATERIALS VIỆT NAM

Địa chỉ: Phân KCN Nhơn Trạch 6A, KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 quy định: 

    “Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

…d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;..

- Căn cứ khoản 6 Điều 5 Nghị định Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định: 

 “Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

6. Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu.

Như vậy, trường hợp khai sai tên hàng và mã số thuế cho lần nhập khẩu đầu tiên không thuộc những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính nếu có đủ cơ sở để xác định nhập khẩu lần đầu và phải qua phân tích mới có cơ sở phân loại phù hợp. Việc xử phạt được thực hiện theo từng hành vi, theo từng tờ khai có đủ yếu tố xác định vi phạm, các trường hợp tờ khai sau tờ khai đã nêu mà đang chờ kết quả phân tích phân loại của tờ khai lấy mẫu còn phải xem xét việc khai báo cụ thể và đối chiếu tên hàng, chủng loại, ký mã hiệu, mã HS,… với tờ khai trước cũng như có phát sinh vi phạm gì khác để xem xét có xử phạt vi phạm hay không.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn