Xuất B11- Khai gộp danh sách hàng

Câu hỏi: 22304:

Công ty xuất khẩu B11 các chi tiết cơ khí, các chi tiết có mã gần giống nhau chỉ khác nhau số đuôi nhưng chung 1 mã HS. Ví dụ: MN024-02-01, MN024-02-02. Như vậy cho em hỏi khi xuất nhiều hơn 50 dóng hàng em có được khai gộp 2 mã này thành 1 mã ví dụ MN024-02-(01-02) không. Nếu không được thì hàng bên em đi hơn 50 dòng hàng thi phải khai nhánh hay sao. Nếu có thể khai gộp thì khai theo cách nào cho đúng.

Ngày gửi: 11/01/2020 - Trả lời: 14/01/2020

Tên doanh nghiệp: Cá nhân

Địa chỉ: Long hậu, cần giuộc, long an - Email : inov.xuan@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định: 

          “Điều 18. Khai hải quan

             1. Nguyên tắc khai hải quan

           ...2. Một tờ khai hải quan được khai tối đa 50 dòng hàng, nếu quá 50 dòng hàng thì người khai hải quan khai trên nhiều tờ khai hải quan. Trường hợp một lô hàng có nhiều mặt hàng thuộc các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu để sản xuất, chế xuất, sản xuất xuất khẩu, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài thì người khai hải quan được khai gộp các mặt hàng có cùng mã số hàng hóa theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này, cùng xuất xứ, cùng thuế suất…

          Khi khai gộp mã HS trên tờ khai hải quan, trị giá hóa đơn, trị giá tính thuế, số lượng của dòng hàng gộp mã HS là tổng trị giá hóa đơn, trị giá tính thuế, số lượng các dòng hàng đã gộp; không khai đơn giá hóa đơn của dòng hàng gộp mã HS...”

Như vậy, đề nghị Công ty căn cứ vào nội dung hướng dẫn nêu trên để lựa chọn thực hiện việc khai báo phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm cá nhân có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.