Xuất hóa đơn lắp đặt camera cho khu chế xuất

Câu hỏi: 21142:

Chúng tôi thi công lắp đặt camera cho một công ty nằm trong khu chế xuất (bao gồm cả thiết bị và nhân công), do có đọc qua Thông tư 219 -TT- BTC khoản 2 điều 16 thì hoạt động xây dựng lắp đặt trong khu chế xuất không phải làm tờ khai hải quan vậy công ty chúng tôi có cần làm tờ khai hải quan không?

Ngày gửi: 05/12/2018 - Trả lời: 07/12/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HÀ AN VI NA

Địa chỉ: Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai - Email : chauviennt@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Khoản 2 điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. Đối với việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vào khu chế xuất thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các Nghị định, thông tư hướng dẫn.

Căn cứ điều 1 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan”.

 Như vậy, Luật hải quan chỉ áp dụng điều chỉnh đối với hàng hoá, không điều chỉnh đối với dịch vụ. Do đó, khi công ty cung cấp dịch vụ xây dựng, lắp đặt trong khu chế xuất thì không phải thực hiện thủ tục hải quan đối với chi phí nhân công nhưng đối với máy móc, thiết bị lắp đặt cho DNCX thì thực hiện thủ tục hải quan.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.