Xuất khẩu 100% Trứng bào xác Artemia tỉ lệ nở 75-90%

Câu hỏi: 20666:

Doanh nghiệp có nhập khẩu Trứng bào xác Artemia tỉ lệ nở 75-90% là thức ăn cho tôm giống dạng ấu trùng giai đoạn Zoea-Post theo loại hình A11 từ Nga. Hiện tại có khách hàng ở nước ngoài muốn mua lại mặt hàng này.Doanh nghiệp có thể xuất theo loại hình B11 không? và doanh nghiệp phải chuẩn bị giấy tờ cần thiết gì mới đủ điều kiện để xuất khẩu (có phải kiểm dịch động vật hay kiểm tra chất lương nhà nước, có chứng nhận Health Cer ..?)

Ngày gửi: 06/07/2018 - Trả lời: 11/07/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Phát triển Quốc tế MICH

Địa chỉ: 16 ĐẶng tất, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM - Email : uyentrang2428@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Mặt hàng đã nêu không thuộc trường hợp cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Do đó, công ty có thể xuất khẩu như hàng hóa thông thường.

- Công ty căn cứ thoả thuận về trách nhiệm thực hiện kiểm dịch động vật cũng như chính sách quản lý hàng hoá của nước nhập khẩu để chuẩn bị các thủ tục kiểm địch, kiểm tra chất lượng,...liên quan

 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.