Xuất khẩu thịt chế biến sang Trung Quốc

Câu hỏi: 19137:

chúng tôi sản xuất thịt chế biến, xúc xích, chúng tôi đã tham gia một số hội trợ tại TQ và thấy có cơ hội phát triển sản phẩm ở thị trường này. Hiện đang mong muốn xuất khẩu sản phẩm của mình theo đường chính ngạch sang Trung Quốc. Vui lòng cho biếtcó thể xuất được không và nếu được phải chuẩn bị thủ tục và tiến hành các bước như thế nào

Ngày gửi: 11/07/2017 - Trả lời: 17/07/2017

Tên doanh nghiệp: DV Foods

Địa chỉ: - Email : dangvutinh@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          -Mặt hàng thịt chế biến, xúc xích không thuộc diện cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thông thường khác. Tuy nhiên, Công ty tham khảo các quy định về hàng hoá để có thông tin về chính sách mặt hàng nước nhập khẩu để thực hiện tránh vướng mắc.

          - Thủ tục, hồ sơ xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

- Về loại hình tờ khai Công ty tham khảo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc khai báo mã loại hình trên hệ thống VNACCS.

    -Mặt hàng thịt chế biến, xúc xích không thuộc chịu thuế xuất khẩu theo Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi ban hành kèm Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn