Xuất sửa bản mạch điện tử (bộ phận của máy)

Câu hỏi: 23741:

Công ty chúng tôi muốn gửi bản mạch điện tử cũ, là bộ phận của máy móc sang công ty nước ngoài (Công ty chuyên sửa chữa, không phải công ty mua máy móc hay bản mạch điện tử) để sửa chữa theo hình thức tạm xuất, tái nhập. Như vậy khi nhập về có vi phạm quy định về hàng cấm nhập không? Công ty chúng tôi muốn gửi bản mạch điện tử cũ, là bộ phận của máy móc sang công ty nước ngoài (Công ty chuyên sửa chữa, không phải công ty mua máy móc hay bản mạch điện tử) để sửa chữa theo hình thức tạm xuất, tái nhập. Như vậy khi nhập về có vi phạm quy định về hàng cấm nhập không?

Ngày gửi: 22/06/2021 - Trả lời: 23/06/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH KOREA VINA

Địa chỉ: Nguyệt Đức- Yên Lạc- Vĩnh Phúc - Email : nguyenthuylinh061999@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Mặt hàng mạch điện tử tích hợp đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Căn cứ Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định về việc tạm xuất – tái nhập hàng hóa linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu:

Điều 17. Tạm xuất, tái nhập

1. Thương nhân được tạm xuất, tái nhập hàng hóa để sản xuất, thi công, cho thuê, cho mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác theo các quy định sau:

a) Đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ Giấy phép xuất khẩu tự động, Giấy phép nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này.

b) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm xuất, tái nhập tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm xuất, tái nhập.”.

Theo quy định trên, trong trường hợp hàng hóa đã nêu nếu qua sử dụng thuộc thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu nên chỉ được phép tái nhập khi có Giấy phép các Bộ Công Thương.

 Công ty tham khảo các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.