Xuất trả hàng do người gửi gửi sai loại hàng

Câu hỏi: 20175:

Chúng tôi có 1 lô hàng nhập khẩu, luồng vàng và miễn kiểm tra thực tế và đã được thông quan sau khi hàng về công ty, mở ra kiểm tra thì bên trong hoàn toàn không phải loại hàng đã mua như hợp đồng. Liên lạc với người xuất khẩu thì họ cho biết họ gửi nhầm hàng thay vì gửi cho Malaysia nhưng họ lại gửi nhầm qua Việt Nam. Xin hướng dẫn thủ tục tái xuất trả chủ hàng và hoàn lại thuế nhập khẩu.

Ngày gửi: 08/02/2018 - Trả lời: 13/02/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

Địa chỉ: 107/18/8 đường Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM - Email : huynhthanhloi@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

           1.Về thủ tục:        

          Căn cứ Điều 48 Thông tư 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan

          “Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

          1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

          a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài;

          b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

          2. Hồ sơ hải quan:

          a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;

          b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp;

          c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.

          3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành).

Trường hợp người khai hải quan nộp đủ hồ sơ không thu thuế khi làm thủ tục xuất khẩu, cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu trả lại hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan và quyết định việc thông quan theo quy định...”

          - Căn cứ Bảng mã loại hình tờ khai ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty  xuất trả cho đối tác trong khu phi thuế quan có thể mở tờ khai tái xuất theo loại hình B13 (Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu).

          2.Về chính sách thuế:

          Căn cứ Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

          “Điều 34. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

          1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

          a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu;

          …Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.

          …2. Hồ sơ hoàn thuế, gồm:

          a) Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

          b) Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của pháp luật về hóa đơn đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

          c) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

          d) Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

          đ) Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hóa cho phía nước ngoài trong trường hợp xuất trả chủ hàng nước ngoài ban đầu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

          …3. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

          Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục thực hiện như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế”

          Như vậy, căn cứ vào quy định trên trường hợp của Công ty nếu xác định hàng không đạt chất lượng sau khi nhập khẩu để sản xuất thì làm thủ tục tái xuất cho đối tác nước ngoài và được hoàn thuế nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo như hướng dẫn nêu trên.

            Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.