V/v Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
V/v Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
Số hiệu 01/2012/TT-BNNPTNT Ngày văn bản 04/01/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
V/v Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
V/v Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản