V/v Quy định sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
V/v Quy định sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Số hiệu 11/2012/TT-BTTTT Ngày văn bản 17/07/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 01/09/2012
Cơ quan ban hành Bộ Thông Tin và Truyền Thông Ngày hết hiệu lực
V/v Quy định sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
V/v Quy định sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu