Văn bản hết hiệu lực
V/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
V/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
Số hiệu TT 21/2010/TT-BCT Ngày văn bản 17/05/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực 15/11/2016
bãi bỏ bởi thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016
V/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
V/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN