V/v Quy định về quản lý kinh doanh hoạt động tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh
V/v Quy định về quản lý kinh doanh hoạt động tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh
Số hiệu TT 21/2011/TT-BCT Ngày văn bản 20/05/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
V/v Quy định về quản lý kinh doanh hoạt động tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh
V/v Quy định về quản lý kinh doanh hoạt động tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh