V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất , chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.
V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất , chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.
Số hiệu 23/CT-TTg Ngày văn bản 07/09/2012
Loại văn bản Chỉ thị Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Ngày hết hiệu lực
V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất , chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.
V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất , chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.