V/v Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp (Cục Thuế; HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp (Cục Thuế; HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 3233/BTC-TCT Ngày văn bản 13/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp (Cục Thuế; HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp (Cục Thuế; HQ các tỉnh, thành phố)