Văn bản hết hiệu lực
V/v Ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống đã qua sử dụng
V/v Ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống đã qua sử dụng
Số hiệu TT 36/2011/QĐ-TTg Ngày văn bản 29/06/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Ngày hết hiệu lực 01/09/2016
thay thế bằng nghị định 122/2016/NĐ-CP
V/v Ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống đã qua sử dụng
V/v Ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống đã qua sử dụng