Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 38/2018/TT-BTC Ngày văn bản 20/04/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 05/06/2018
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực Được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 62/2019/TT-BTC ngày 05/10/2019
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu