Áp mã HS cho hệ thống dây chuyển máy sấy nông sản (Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 06/11/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7171/TCHQ-TXNK

V/v Áp mã HS cho hệ thống dây chuyển máy sấy nông sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình

(Địa chỉ: số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 10/CV/2017 ngày 19/9/2017 của Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình đề nghị xem xét việc áp mã HS cho hệ thống dây chuyền máy sấy nông sản. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính;

Căn cứ chú giải pháp lý 3, 4, 5 phần XVI của Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam;

Người khai hải quan nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy) hoặc tô hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được lựa chọn phân loại theo quy định tại Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, không phân biệt các máy đó được nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau.

Đối với các vật tư, phụ kiện không thuộc Chương 84, 85, 90 không được phân loại theo máy chính, do Công ty không có thuyết minh sơ đồ lắp đặt, không có tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, nên không có cơ sở để xác định mặt hàng là vật tư, phụ kiện đi kèm không thuộc Chương 84, 85, 90 được Công ty mua theo đơn vị tính là mét, cái... là các phụ kiện được tháo rời của tổ họp máy hay cả vật tư phụ kiện nhập khẩu thêm.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng KVII - Cục Hải quan TP. Hải Phòng, bổ sung đầy đủ hồ sơ liên quan đến hàng hóa (thuyết minh sơ đồ lắp đặt, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa) để được giải thích, hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Áp mã HS cho hệ thống dây chuyển máy sấy nông sản (Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình)
Số hiệu 7171/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 02/11/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Áp mã HS cho hệ thống dây chuyển máy sấy nông sản (Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình)
Áp mã HS cho hệ thống dây chuyển máy sấy nông sản (Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình)