Áp mã HS code (Công ty CP Dệt nay 10/10)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 17h00 ngày 30/11/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7845/TCHQ-TXNK

V/v Áp mã HS code

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP Dệt nay 10/10

(Địa chỉ: 9/253, đường Trần Quý Cáp, Quận Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 126 ngày 07/11/2017 của Công ty CP Dệt may 10/10 về việc áp mã HS code. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cung cấp thông tin mặt hàng kèm theo mẫu sản phẩm, tuy nhiên không bao gồm tài liệu kỹ thuật và giấy giám định kèm theo nên không đủ cơ sở để xem xét xác định mã số phân loại chính xác.

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

- Nhóm 38.08 bao gồm các mặt hàng "Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi) "

Tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 38.08: Các sản phẩm được phân loại ở đây chỉ trong các trường hợp sau: (3) Khi chúng được đóng gói thành các sản phẩm như băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh (để tẩy uế và xông khói bể chứa, khu dân cư,...), giấy bẫy ruồi (kế cả những sản phẩm được phủ keo không chứa chất độc), băng mỡ dùng cho thân cây ăn quả (kể cả những loại không chứa chất độc), giấy tẩm axit salicylic dùng đế bảo quản mứt, giấy hoặc các que gỗ nhỏ được phủ lindane (ISO, INN) và có tác dụng khi đốt cháy....

- Nhóm 58.04 bao gồm các mặt hàng "Các loại vải tuyn và các loại vải dệt lưới khác, không bao gồm vải dệt thoi, dệt kim hoặc móc; hàng ren dạng mảnh, dạng dải hoặc dạng mẫu hoa văn, trừ các loại vải thuộc các nhóm từ 60.02 đến 60.06"

- Nhóm 56.08 bao gồm các mặt hàng "Tấm lưới được thắt nút bằng sợi xe, chão bện (cordage) hoặc thừng; lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện, từ vật liệu dệt"

Tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 56.08:

"Các loại lưới hoàn chỉnh chưa được chi tiết tại các nhóm khác của Danh mục thì thuộc nhóm này. Nhóm này bao gồm các loại lưới đánh cá, các loại lưới ngụy trang, lưới dựng phông biểu diễn, lưới an toàn, túi lưới đi chợ và các loại lưới tương tự (ví dụ, dành cho chơi tennis hay đá bóng), võng, các loại khinh khí cầu hoặc lưới của khinh khí cầu có điều khiến, lưới chống côn trùng...

Các sản phẩm thuộc nhóm này vẫn được xếp ở đây thậm chí nếu nó được thấm tắm (ví dụ: để giúp chúng chổng lại thời tiết, nước)."

- Nhóm 60.05 bao gồm các mặt hàng "Vải dệt kim sợi dọc (kể cả các loại làm trên máy dệt kim dệt dải trang trí), trừ loại thuộc các nhóm 60.01 đến 60.04 "

Đề nghị Công ty xác định bản chất hàng hóa thực tế theo các tiêu chí kỹ thuật về thành phần, cấu tạo, công dụng... phù hợp với mô tả hàng hóa tại các nhóm theo Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để áp dụng phân loại mã số phù hợp và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết theo quy định. Trường hợp Công ty có nhu cầu xác định trước mã số đối với các mặt hàng dự định nhập khẩu hoặc xuất khấu, đề nghị Công ty nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với việc xác định trước mã số.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Dệt may 10/10 được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Áp mã HS code (Công ty CP Dệt nay 10/10)
Số hiệu 7845/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 30/11/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Áp mã HS code (Công ty CP Dệt nay 10/10)
Áp mã HS code (Công ty CP Dệt nay 10/10)