Bản scan Giấy chứng nhận xuất xứ (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Bản scan Giấy chứng nhận xuất xứ (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 412/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 11/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Bản scan Giấy chứng nhận xuất xứ (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Bản scan Giấy chứng nhận xuất xứ (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)