Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022
Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022
Số hiệu 150/2017/NĐ-CP Ngày văn bản 26/12/2017
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 01/01/2018
Cơ quan ban hành Chính phủ Ngày hết hiệu lực
Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022
Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022