Bổ sung, nâng cấp hê thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7
Bổ sung, nâng cấp hê thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7
Số hiệu 2410/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 06/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Bổ sung, nâng cấp hê thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7
Bổ sung, nâng cấp hê thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7