Các sai sót cần lưu ý khi thực hiện thủ tục hải quan (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Các sai sót cần lưu ý khi thực hiện thủ tục hải quan (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 2149/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 23/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Các sai sót cần lưu ý khi thực hiện thủ tục hải quan (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Các sai sót cần lưu ý khi thực hiện thủ tục hải quan (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)