Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Cty TNHH Hometec, LLC)
Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Cty TNHH Hometec, LLC)
Số hiệu 274/HQĐNa-CNTT Ngày văn bản 22/02/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Cty TNHH Hometec, LLC)
Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Cty TNHH Hometec, LLC)