Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Cty TNHH On Top)
Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Cty TNHH On Top)
Số hiệu 2337/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 14/11/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Cty TNHH On Top)
Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Cty TNHH On Top)