Cập nhật tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung (Các doanh nghiệp kinh doanh XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Cập nhật tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung (Các doanh nghiệp kinh doanh XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 964/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 15/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Cập nhật tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung (Các doanh nghiệp kinh doanh XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Cập nhật tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung (Các doanh nghiệp kinh doanh XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)