Chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP (Các doanh nghiệp trên địa bàn)
Chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP (Các doanh nghiệp trên địa bàn)
Số hiệu 1759/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 03/09/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP (Các doanh nghiệp trên địa bàn)
Chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP (Các doanh nghiệp trên địa bàn)