Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Số hiệu 1144/HQĐNa-VP Ngày văn bản 12/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính