Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan theo Quyết định của Bộ Tài chính
Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan theo Quyết định của Bộ Tài chính
Số hiệu 1780/HQĐNa-VP Ngày văn bản 05/09/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan theo Quyết định của Bộ Tài chính
Công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan theo Quyết định của Bộ Tài chính