Công tác đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan (Các doanh nghiệp chế xuất làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)
Công tác đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan (Các doanh nghiệp chế xuất làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)
Số hiệu 193/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 02/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Công tác đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan (Các doanh nghiệp chế xuất làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)
Công tác đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan (Các doanh nghiệp chế xuất làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)