Đề nghị đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục HQ Long Bình Tân (Công ty CP Du thuyền Trung Kim)
Đề nghị đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục HQ Long Bình Tân (Công ty CP Du thuyền Trung Kim)
Số hiệu 1872/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 27/09/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Đề nghị đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục HQ Long Bình Tân (Công ty CP Du thuyền Trung Kim)
Đề nghị đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục HQ Long Bình Tân (Công ty CP Du thuyền Trung Kim)