Đính chính một số nội dung của Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21/08/217 của Bộ Công Thương
Đính chính một số nội dung của Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21/08/217 của Bộ Công Thương
Số hiệu 3299/QĐ-BCT Ngày văn bản 24/08/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
Đính chính một số nội dung của Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21/08/217 của Bộ Công Thương
Đính chính một số nội dung của Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21/08/217 của Bộ Công Thương