Gia hạn thời gian nộp thuế (Công ty Cổ phần Hinoko; Công ty TNHH MTV Nhiện Liệu HK VN (Skypec); Công ty TNHH Việt Fiber; Công ty cổ phần Del Tech; Công ty TNHH Cung ứng HH ĐT Miền Đất Mặt Trời)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h10 ngày 17/04/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2422/TCHQ-TXNK

V/v Gia hạn thời gian nộp thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Hinoko;

(Đ/c: Lầu 3, 180 Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh)

- Công ty TNHH MTV Nhiện Liệu HK VN (Skypec);

(Đ/c: 202 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội)

- Công ty TNHH Việt Fiber;

(Đ/c: Lô K.02 Đường Long Hậu, KCN Long Hậu, H. Cần Giuộc, Long An)

- Công ty cổ phần Del Tech;

(Đ/c: Lô E-03, Đường số 01, KCN Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An)

- Công ty TNHH Cung ứng HH ĐT Miền Đất Mặt Trời

(Đ/c: Tòa Olalani, Lô Ạ, Ă, A9, Đ. Trần Hưng Đạo, P. Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số CV/032020/HNK ngày 25/3/2020 của Công ty cổ phần Hinoko, số 514/NLHK-TCKT ngày 30/3/2020 của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng Không VN (SKYPEC), số 05/2020 ngày 01/4/2020 của Công ty TNHH VIET FIBER, số 22/2020/CV-DEL và số 23/2020/CV-DEL ngày 07/4/2020 của Công ty cổ phần DEL TECH và số 1 l/20/CV-GĐ/SLS ngày 30/3/2020 của Công ty TNHH Cung ứng hàng hóa đầu tư Miền Đất Mặt Trời kiến nghị về việc gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do gặp khó khăn vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì các trường hợp được gia hạn nộp thuế gồm có:

"a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh;

c) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng;

d) Các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác”.

Về hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết gia hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 135 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 68 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, Nghị định quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xem xét, giải quyết việc gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục HQ Long An;

- Cục Kiểm tra sau TQ;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

Gia hạn thời gian nộp thuế (Công ty Cổ phần Hinoko; Công ty TNHH MTV Nhiện Liệu HK VN (Skypec); Công ty TNHH Việt Fiber; Công ty cổ phần Del Tech; Công ty TNHH Cung ứng HH ĐT Miền Đất Mặt Trời)
Số hiệu 2422/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 16/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Gia hạn thời gian nộp thuế (Công ty Cổ phần Hinoko; Công ty TNHH MTV Nhiện Liệu HK VN (Skypec); Công ty TNHH Việt Fiber; Công ty cổ phần Del Tech; Công ty TNHH Cung ứng HH ĐT Miền Đất Mặt Trời)
Gia hạn thời gian nộp thuế (Công ty Cổ phần Hinoko; Công ty TNHH MTV Nhiện Liệu HK VN (Skypec); Công ty TNHH Việt Fiber; Công ty cổ phần Del Tech; Công ty TNHH Cung ứng HH ĐT Miền Đất Mặt Trời)