Gia hạn thời gian nộp thuế (Công ty TNHH Aconcept Việt Nam; Công ty TNHH Malloca Việt Nam; Công ty CP Gỗ An Cường; Công ty TNHH SX Gỗ An Cường; Công ty Cổ phần Vinpearl)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h10 ngày 25/03/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1959/TCHQ-TXNK

V/v Gia hạn thời gian nộp thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Công ty TNHH Aconcept Việt Nam;

(Đ/c: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh)

- Công ty TNHH Malloca Việt Nam;

(Đ/c: 279 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh)

- Công ty CP Gỗ An Cường;

(Đ/c: Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương)

- Công ty TNHH SX Gỗ An Cường;

(Đ/c: Lô A17, Khu CN KSB-Khu B, xã Đất Cuốc, H. Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

- Công ty Cổ phần Vinpearl

(Đ/c: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/2020/CV-ACVN của Công ty TNHH Aconcept Việt Nam, số 03-2020/CV-MLC của Công ty TNHH Malloca Việt Nam, số 162/CV-CPGAV của Công ty CP Gỗ An Cường, số 89/CV-SXGAC ngày 12/3/2020 của Công ty TNHH SX Gỗ An Cường và công văn không số của Công ty Cổ phần Vinpearl kiến nghị về việc gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do gặp khó khăn vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cỏ ý kiến như sau:

1. Về các trưòng hợp được gia hạn nộp thuế:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 thì các trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế gồm có:

“a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh;

c) Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước;

d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ. ”

2. Về hồ sơ, thẩm quyền giải quyết gia hạn nộp thuế:

Về hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết gia hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 135 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 68 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xem xét, giải quyết việc gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục HQ Tp Hồ Chí Minh;

- Cục HQ Nghệ An;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Gia hạn thời gian nộp thuế (Công ty TNHH Aconcept Việt Nam; Công ty TNHH Malloca Việt Nam; Công ty CP Gỗ An Cường; Công ty TNHH SX Gỗ An Cường; Công ty Cổ phần Vinpearl)
Số hiệu 1959/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 25/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Gia hạn thời gian nộp thuế (Công ty TNHH Aconcept Việt Nam; Công ty TNHH Malloca Việt Nam; Công ty CP Gỗ An Cường; Công ty TNHH SX Gỗ An Cường; Công ty Cổ phần Vinpearl)
Gia hạn thời gian nộp thuế (Công ty TNHH Aconcept Việt Nam; Công ty TNHH Malloca Việt Nam; Công ty CP Gỗ An Cường; Công ty TNHH SX Gỗ An Cường; Công ty Cổ phần Vinpearl)