Hồ sơ, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng gỗ (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn Đồng Nai, Bình Thuận)
Hồ sơ, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng gỗ (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn Đồng Nai, Bình Thuận)
Số hiệu 2111/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 30/10/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hồ sơ, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng gỗ (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn Đồng Nai, Bình Thuận)
Hồ sơ, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng gỗ (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn Đồng Nai, Bình Thuận)