Hỗ trợ rà soát, kiểm tra xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Hỗ trợ rà soát, kiểm tra xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 1387/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 14/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Hỗ trợ rà soát, kiểm tra xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Hỗ trợ rà soát, kiểm tra xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)